Susreti nade

Projekat “Susreti nade” je započeo 2007. godine na inicijativu naših partnera iz Srbije zajedno sa decom koja su izašla iz Doma “Vera Blagojević”. Cilj je da se deci koja su se po izlasku iz Doma preselila u druge gradove omogući održavanje kontakta sa decom u Domu i starim prijateljima.

Projekat predviđa organizovanje različitih susreta:


  • periodični susreti mladih koji su već izašli iz Doma i onih koji trenutno borave u Kući na pola puta
  • rekreativni i zabavni susreti, i sa volonterima i prijateljima iz Italije, tokom putovanja, letovanja, letnjih kampova, kako bi se održala prijateljstva i kontakti, a u tim mladim ljudima probudila nada u bolju budućnost
  • susreti sa porodicama tih mladih ljudi, kako bi se utvrdile njihove osnovne potrebe i teškoće, i olakšao povratak te dece u porodice pružanjem ekonomske i materijalne pomoći

Viđajući se sa mladima koji su izašli iz Doma, shvatili smo da pravo prijateljstvo ne poznaje granice. Sve ono što smo gradili svih ovih godina, u okviru projekata ali pre svega u ličnim odnosima sa ovim mladim ljudima, daje nam nadu i koristi nam da im pomognemo u njihovoj svakodnevici, s obzirom da mnogi od njih žive u nemogućim uslovima. Sve ovo je bilo moguće ostvariti zahvaljujući pomoći mnogih ljudi koji žive u našoj regiji i koji su nesebično poklanjali svoje vreme, prijateljstvo, trud i zalaganje, odeću i novac. Sad nam ne preostaje ništa drugo nego da zasučemo rukave i da nastavimo dalje, zajedno, s čvrstim uverenjem da su prihvatanje drugog i prijateljstvo stvari koje čine život.