Škola Mira

Edukovati decu o različitostima je danas postalo neophodno, naročito u školama. Govoriti o različitostima znači govoriti o invalidnosti, o kulturnoj i rasnoj različitosti. Naučiti ih da poštuju razlike znači edukovati ih o ljudskim pravima demokratiji, toleranciji i ne-nasilju.

Naš osnovni cilj je organizovanje susreta u školama tokom kojih se kod dece, kroz dijalog, od najranijeg uzrasta, razvija svest potrebna za prihvatanje različitosti koje postoje u školama. Razmišljanje o vrednostima, sopstvenim pravima i obavezama je neophodno da bi se kod dece razvila svest o tome da ono što se događa nekom ljudskom biću, čak i ako je ono daleko od nas, na neki način se tiče i nas lično.

Opšti ciljevi projekata koje predlažemo školama:

 • podsticati učenike da razmišljaju o pojmovima pravde, jednakosti, slobode, mira, dostojanstva, prava i demokratije
 • edukovati učenike da poštuju različitosti
 • edukovati učenike da poštuju ljudska prava
 • naučiti ih da preuzmu odgovornost i svoje obaveze
 • učiti ih nenasilju i miru
 • podsticati kontakte i razmene između škola i asocijacija solidarnosti koje postoje na teritoriji
 • pokretati inicijative koje se tiču obrazovanja i obuke nastavnika na teme mira

Projekti realizovani u školama:

 • Različito jednaki
 • Mir počinje od mene
 • Dani hleba
 • Ekoproslave
 • Dani edukacije o ljudskim pravima
 • Susreti sa temom edukacije o solidarnosti
 • Letnji kampovi koji edukuju o miru
 • Usvajanje na daljinu