Radionice za decu

Trenutno smo angažovani u projektu decentralizovane kooperacije, pod nazivom “DECI JE UVEK POTREBNA NADA”, APQ.

Naš projekat obuhvata različite obrazovne aktivnosti, od kojih neke već postoje u okviru Doma i biće potpomognute sa materijalne strane, a druge će biti direktno organizovane. Radionice koje će biti aktivirane su plod pažljive analize različitih mogućnosti, potencijala i sposobnosti, kako vaspitača tako i dece. Ideja je da se, u okviru Doma, stvore stalne radionice koje bi mogle biti izvor prihoda za Dom, a u isto vreme bi se samofinansirale.

ciljevi:

  • organizovati slobodno vreme dece u cilju prevencije negativnih postupaka usmerenih prema sebi i drugima
  • predupreti devijantno ponašnje
  • poboljšti odnose međudecom i potpomagati njihovu socijalizaciju
  • utvrditi potencijale dece
  • organizovati obrazovne aktivnosti koje stimulišu dečju kreativnost
  • realizovati predmete namenje prodaji u Italiji kroz saradnju sa asocijacijom “Un bambino per amico” u cilju prikupljanja sredstava za Dom