Naši partneri u Srbiji

U toku našeg angažovanja u Srbiji, stekli smo nekoliko dragocenih partnera sa kojima zajedno radimo na raznim projektima. Na ovoj strani Vam ih predstavljamo i na taj način im se zahvalimo na dosadašnjoj i nadamo se budućoj jednako uspešnoj saradnji.

“DECA I PRIJATELJI”

Udruženje građana “Deca i prijatelji” je osnovano 2007. godine sa ciljem da podrži i pomogne realizaciju projekata i aktivnosti u Domu “Vera Blagojević”. Deluje u saradnji sa asocijacijom “Un bambino per amico” i naš je lokalni partner za sve aktivnosti koje se tiču projekata na teritoriji Srbije. Trenutno ima 10 članova, od kojih neki sarađuju sa asocijacijom još od 2001. godine i već su stekli ogromno iskustvo u projektima kooperacije. Cilj ovog udruženja je i pokretanje inicijativa vezanih za širenje projekata i buđenje svesti u lokalnoj zajednici na teme solidarnosti i volonterskog rada.

Kontakt: Jasmina Stojković, potpredsednik