O nama

Dobro došli! Na ovim stranama će te pronaći dosta informacija o nama, našim ciljevima, misijama, projektima i akcijama koje organizujemo. Pozivamo Vas da se upoznate sa nasim radom i da nam se priključite ukoliko želite da date svoj doprinos.

“UN BAMBINO PER AMICO” je neprofitna asocijacija koja deluje na teritoriji regije Emilija Romanja i koja se od 1992. posebno bavi decom žrtvama rata. i ima vodecu ulogu u svim inicijativama solidarnosti prema narodima bivše Jugoslavije.

Kao i sve humanitarne asocijacije ima upravni odbor i članove koji je podržavaju. Upravni odbor čine predsednik i 11 savetnika i oni se redovno sastaju, u skladu sa potrebama, da bi razmatrali predloge koji se tiču projekata Asocijacije, kao i načine njihove realizacije.

Volonteri asocijacije su ljudi različitog životnog doba i zanimanja koji žive u različitim mestima u regiji Emilija Romanja (Guastalla, Gualtieri, Boretto, Novellara, Reggio, Viadana, Casalmaggiore) i koji su pristupili asocijaciji zato što dele njene ideje. Nijedan od volontera ne dobija nikakvu novčanu nadoknadu za svoj rad unutar asocijacije.

Jedan od ciljeva asocijacije je i senzibilizacija lokalne zajednice, a naročito mladih, na teme mira, ljudskih prava, solidarnosti i različitosti. U skladu sa tim asocijacija promoviše specifične projekte u školama, kao i inicijative na teritoriji, koje su u skladu sa tim tematikama.