Kuća na pola puta

Kuća na pola puta je namenjena mladima bez roditeljskog staranja koji, kada napune 18 godina, moraju da napuste Dom, a nemaju i ne znaju kuda da idu. Projekat je zamišljen da pruži psihološku pomoć, kao i profesionalno osposobljavanje do punog osamostaljivanja.

Kuća na pola puta je realizovana u 2006. godini, zahvaljujući doprinosu regije Emilije Romanje. Trenutno u njoj boravi troje mladih koji su u procesu izlaska iz doma. Boravak u Kući na pola puta ne može da traje duže od dve godine. Podrška mladima u Kući na pola puta je od suštinskog značaja. Trenutak prelaska u strukture tranzicije je delikatna faza, vrlo često traumatična, koja prouzrokuje anksioznost i zabrinutost. Pružiti podršku mladima koji uskoro treba da napuste instituciju, putem psihološke pomoći, ali i profesionalnog osposobljavanja, neophodno je da bi se oni što lakše pronašli posao i uklopili se u zajednicu.

Zbog svega toga pokušavamo da realizujemo aktivnosti koje za cilj imaju podršku mladima u Kući na pola puta:

  • periodični susreti mladih koji su već izašli iz doma i onih koji žive u Kući na pola puta. Ovakvi susreti bi imali za cilj prevladavanje straha od izlaska iz doma, kao i održavanje jakih prijateljskih veza koje su uspostavili medju sobom.
  • susreti sa stručnim personalom
  • Susreti sa tim mladim ljudima, kako bi se utvrdile njihove poteškoće, strahovi i potrebe
  • 2007/2008 Projekat APQ