Kontakt

Dobro došli! Na ovim stranama ćete pronaći dosta informacija o nama, našim ciljevima, misijama, projektima i akcijama koje organizujemo. Pozivamo Vas da se upoznate sa nasim radom i da nam se priključite ukoliko želite da date svoj doprinos.

“Un bambino per amico” onlus

S.S. 63 n. 170
42044 Santa Vittoria (RE), Italy
P.I. 01688970357

Per contributi e donazioni :

Banco Emiliano
Coordinate bancarie internazionali:
IBAN: IT66C0862366360000190106553
BIC: ICRAITRRHB0

Referenti :

Gualtieri Paolo - predsednik
Righini Monica - podpredsednik
Cavaletti Amanda - sekretar