Letnji kampovi u Italiji

Projekat predviđa organizovanje boravka dece iz Doma za decu “Vera Blagojevic”, u letnjem periodu, na moru u Italiji. Realizujemo ga već od 2002. u Pinareli, u okolini Červije, na Jadranskoj obali i ovaj kamp ima kako zabavni tako i obrazovni karakter.

Od 2003. godine Asocijacija organizuje letnji kamp u kojem učestvuju deca iz Srbije i Italije. Ovakva iskustva su neohodna u edukaciji dece o solidarnosti i miru, a pokazala su se kao veoma pozitivna s obzirom da su omogućila stvaranje prijateljstava među decom i upoznavanje drugačijih stvarnosti. Za decu iz Doma “Vera Blagojević” ovakva letovanja imaju poseban značaj jer im pružaju priliku da, bar na kratko, podele trenutke života sa svojim vršnjacima iz Italije. Sa druge strane, za italijansku decu upoznavanje sa problemima i načinom života koji je veoma drugačiji od njihovog ima nezamenljivu edukativnu vrednost.

Realizovani letnji kampovi:

  • 2008. god Multietnički letnji kamp u Pinareli, za grupu od 29 dece iz Doma “Vera Blagojević” (Srbija) i 27 dece iz škole u Novelari.
  • 2007. Multietnički letnji kamp u Pinareli, za grupu od 22 dece iz škole u Novelari.
  • 2006. god. Multietnički letnji kamp u Pinareli, za grupu od 17 dece iz Doma “Vera Blagojević” (Srbija) i 21 dete iz škole u Novelari
  • 2005. god. Multietnički letnji kamp u Pinareli, za grupu od 17 dece iz Doma “Vera Blagojević” (Srbija) i 21 dete iz škole u Novelari
  • 2004. god. Multietnički letnji kamp u Pinareli, za grupu od 17 dece iz Doma “Vera Blagojević” (Srbija) i 21 dete iz škole u Novelari
  • 2003. god. Multietnički letnji kamp u Pinareli, za grupu od 17 dece iz Doma “Vera Blagojević” (Srbija) i 20 dece iz škole u Novelari
  • 2002. god. Letnji kamp u Pinareli za grupu od 17 dece iz Doma za decu “Vera Blagojević” (Srbija)