Dom “Vera Blagojević”

Sa Domom “Vera Blagojević” smo stupili u kontakt 2003. godine. Videvši teško stanje u kojem se nalazi ta ustanova i deca koja žive u njoj, usredsredili smo se da im pomognemo sto je vise moguće. Do danas smo uspešno rešili brojne probleme, ali još mnogi čekaju da budu rešeni...

Opština Loznica je jedna od deset najsiromašnijih opština u celoj Srbiji, nedostaju strukture i sredstva, velika je stopa nezaposlenosti i veliki je broj porodica koje žive u teškim uslovima. Dom za decu i omladinu “Vera Blagojević” se nalazi u Banji Koviljači, malom mestu na oko 100 km od Beograda, blizu granice sa Bosnom.

U Domu su smeštena deca od 3 do 18 godina, neka bez roditelja, a neka čiji su roditelji, iz različitih razloga, onemogućeni da se staraju o njima. Broj dece varira, trenutno ih ima 50. U Dom se smeštaju deca od treće godine života, a mogu da ostanu do završetka srednje škole. U Domu boravi 15 dece sa mentalnim i/ili fizičkim problemima.

Trenutno su deca u Domu podeljena u 5 grupa, plus grupa mladih koja je smeštena u Kući na pola puta. U svakoj grupi se nalaze deca različitih uzrasta, i takav odabir je posledica nedostatka vaspitnog personala, tako da starija deca pomažu mlađoj. U Domu trenutno radi 7 vaspitača, 1 pedagog i 1 socijalni radnik. Vaspitači rade po smenama i obično ih je dvoje istovremeno u smeni. Svaki vaspitač ima svoju matičnu grupu, koja se sastoji od 9-12 dece. Većina dece ide u školu, iako ne svi redovno.

Deca većinu svog slobodnog vremena provode u potpunoj slobodi, bez direktne kontrole. Naime, broj vaspitača i njihov raspored rada ne omogućava im da uvek imaju potpunu kontrolu nad svom decom, niti da izađu u susret svim njihovim potrebama. Osim dece koja su smeštena u Domu, trenutno troje mladih boravi u Kući na pola puta.